آموزش تصویری نحوه تعویض منبع تغذیه یا پاور پلی استیشن

آموزش تصویری نحوه تعویض منبع تغذیه یا پاور پلی استیشن

آموزش تصویری نحوه تعویض منبع تغذیه یا پاور پلی استیشن

در این راهنما شما نحوه تعویض منبع تغذیه یا پاور پلی استیشن را یاد خواهید گرفت. قدم اول این است که کیس یا محفظه پلی استیشن را جدا کنید. برای این کار پوشش پورت موازی که در پشت پلی استیشن قرار گرفته است را بردارید.

 آموزش تصویری نحوه تعویض منبع تغذیه یا پاور پلی استیشن

با استفاده از پیچ گوشتی 6 پیچی که در زیر پلی استیشن است را باز کنید.

 آموزش تصویری نحوه تعویض منبع تغذیه یا پاور پلی استیشن

حالا پلی استیشن را برپردانید و پوشش یا کاور آن را به طرف بالا بکشید تا پوشش از پلی استیشن جدا شود.

 آموزش تصویری نحوه تعویض منبع تغذیه یا پاور پلی استیشن

دو پیچی که منبع تغذیه یا پاور را به کنسول وصل کرده است را باز کنید.

 آموزش تصویری نحوه تعویض منبع تغذیه یا پاور پلی استیشن

کانکتور را از منبع تغذیه جدا کنید.

 آموزش تصویری نحوه تعویض منبع تغذیه یا پاور پلی استیشن

از سمت چپ منبع تغذیه را بر دارید و آن را به سمت چپ بکشید تا منبع تغذیه از کنسول جدا شود. حالا منبع تغذیه جدید را جایگزین کنید و با استفاده از دو پیچ آن را به کنسول وصل کنید. پوشش پلی استیشن را سر جای خود قرار دهید و آن را برگردانید و 6 پیچی که باز کرده بودید را ببندید و پوشش پورت موازی را در سر جای خود قرار دهید.

آموزش تصویری نحوه تعویض منبع تغذیه یا پاور پلی استیشن

نظرات بازدیدکنندگان