نحوه تعویض درایو نوری پلی استیشن (PlayStation)

نحوه تعویض درایو نوری پلی استیشن (PlayStation)

نحوه تعویض درایو نوری پلی استیشن (PlayStation)

در این راهنما شما نحوه تعویض درایو نوری پلی استیشن (PlayStation) را یاد خواهید گرفت. برای این کار باید اول پوشش پلی استیشن را برداریم. پس پوشش پورت موازی که در پشت دستگاه واقع شده است را بردارید.

 نحوه تعویض درایو نوری پلی استیشن (PlayStation)

کنسول بازی پلی استیشن را برگردانید و شش پیچ زیر آن را باز کنید.

 نحوه تعویض درایو نوری پلی استیشن (PlayStation)

پلی استیشن را بر گردانید و پوشش آن را به سمت بالا بردارید.

 نحوه تعویض درایو نوری پلی استیشن (PlayStation)

به دقت کابل ریبونی طلایی رنگ را از کانکتورش جدا کنید.

 نحوه تعویض درایو نوری پلی استیشن (PlayStation)

کابل دوم را با بیرون کشیدن از کانکتور پلاستیکی جدا کنید.

 نحوه تعویض درایو نوری پلی استیشن (PlayStation)

حالا می توانید درایو نوری پلی استیشن را بیرون بیارید و درایو نوری سالم را جایگزین کنید و هر دو کابل را به کانکتورهای مربوطه متصل کنید. پوشش پلی استیشن را به جای خود برگردانید و 6 پیچ باز شده را ببنید و در انتها پوشش پورت موازی را در جای خود قرار دهید.

نحوه تعویض درایو نوری پلی استیشن (PlayStation)

نظرات بازدیدکنندگان